ما Turitor هستیم.
یک جامعه آموزش آنلاین

در Turitor ، ما معتقدیم که همه باید این فرصت را داشته باشند که از طریق فناوری پیشرفت کنند و مهارت های فردا را توسعه دهند. با ارزیابی ها ، مسیرهای یادگیری و دوره های نویسندگی توسط کارشناسان صنعت.

5016+

5016+

دوره

دریافت

دریافت

جایزه

15600+

15600+

دانشجو

# تیم یک تیم حرفه ای

مدیران ما به عنوان نمونه هدایت می شوند و هر روز ما را برای انجام کارهای بزرگ راهنمایی می کنند. یادگیری آنلاین روشی جدید برای اکتشاف ارائه می دهد.

# نظرات مشتریان گفته های دانشجویان

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندهای دیجیتال را کشف کنید

#اخبار اخبار و رویدادها

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندهای دیجیتال را کشف کنید

http://turitor.sunthemes.ir/main/author/turitor/

وبلاگ انفرادی

ایجاد نرم افزاری متناسب با بازی های توسعه بازی های

http://turitor.sunthemes.ir/main/author/turitor/

ممکن است پایتون به صورت آنلاین تکمیل شود

ایجاد نرم افزاری متناسب با بازی های توسعه بازی های